Pomo偶emy Ci uzyska膰 odpowiednie zezwolenie na pobyt, 偶eby legalnie przebywa膰 w Polsce. Po z艂o偶eniu wniosku w zale偶no艣ci od przes艂anek ubiegania si臋 o pobyt jest wydawana karta pobytu.

Zezwolenie na pobyt przez internet || zam贸w >>

Karta jest dokumentem pobytowym wydawanym cudzoziemcom, kt贸rym udzielono w Polsce zezwolenia na:

  • pobyt czasowy (na 3 lata) wi臋cej >>
  • zezwolenia na pobyt sta艂y (na czas nieoznaczony) wi臋cej >>
  • na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego UE (na czas nieoznaczony) wi臋cej>>

W rezultacie karta pobytu potwierdza to偶samo艣膰 cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Polski.
Zezwolenie na pobyt w okresie jego wa偶no艣ci uprawnia, wraz z dokumentem podr贸偶y, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczno艣ci uzyskania wizy.

Chcesz przed艂u偶y膰 sw贸j pobyt w Polsce, ale nie wiesz, co masz robi膰 oraz jaki wniosek z艂o偶y膰?
Skontaktuj si臋 z nami!

Uzyskamy dla ciebie twoj膮 kart臋 pobytu!

Zezwolenie na pobyt

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce

Legalizacja pobytu jest skomplikowanym oraz d艂ugotrwa艂ym procesem. Aby otrzyma膰 zezwolenie na pobyt, musisz dokona膰 sporo formalno艣ci. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt w Polsce cudzoziemcowi jest wydawana karta pobytu. Karta pobytu jest dokumentem umo偶liwiaj膮cym legalny pobyt cudzoziemca na terytorium Polski. Jest przyznawana cudzoziemcom, posiadaj膮cych zezwolenie na pobyt sta艂y lub pobyt czasowy. Legalizacja pobytu cudzoziemca wymaga z艂o偶enia odpowiednich wniosk贸w w odpowiednich urz臋dach. Wniosek na pobyt mo偶e sk艂ada膰 cudzoziemiec, kt贸ry ma zamiar przed艂u偶y膰 sw贸j pobyt w Polsce lub chce osiedli膰 si臋 na terytorium Polski. W przypadku przed艂u偶enia pobytu obcokrajowiec mo偶e otrzyma膰 zezwolenie na pobyt czasowy. 

Wniosek na zezwolenie nale偶y z艂o偶y膰 w urz臋dzie wojew贸dzkim w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na miejsce pobytu cudzoziemca. Cudzoziemiec sk艂ada wniosek osobi艣cie, nie p贸藕niej ni偶 w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezb臋dny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powy偶ej 3 miesi臋cy do 3 lat, z mo偶liwo艣ci膮 ubiegania si臋 o kolejne zezwolenie. Je偶eli cudzoziemiec ma zamiar osiedli膰 si臋 w Polsce, przede wszystkim potrzebuje z艂o偶y膰 wniosek na pobyt sta艂y.

Zezwolenie na pobyt sta艂y udzielane jest w przypadkach okre艣lonych w art. 195 ustawy o cudzoziemcach, na czas nieoznaczony.  Pierwsza karta pobytu wydawana jest na okres 10 lat.  Jednak trzeba pami臋ta膰, 偶eby uzyska膰 kolejn膮 kart臋 pobytu przed up艂ywem okresu jej wa偶no艣ci. Dlatego cudzoziemiec nie musi ponownie sk艂ada膰 wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt. Wa偶nym aspektem jest, 偶e cudzoziemiec, posiadaj膮cy zezwolenie na pobyt sta艂y uprawniony jest do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczno艣ci posiadania zezwolenia na prac臋.

Niezb臋dne dokumenty do wniosku o zezwolenie na pobyt

  • wype艂niony oraz podpisany  wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt
  • cztery aktualne fotografie
  • kserokopia wa偶nego dokumentu podr贸偶y (orygina艂 do wgl膮du)
  • dokumenty potwierdzaj膮ce spe艂nienie przes艂anek udzielenia zezwolenia na pobyt  oraz danych zawartych we wniosku
  • dow贸d uiszczenia op艂aty skarbowej

Dokumenty sporz膮dzone w j臋zyku obcym, nale偶y z艂o偶y膰 wraz z ich t艂umaczeniem na j臋zyk polski, dokonanym przez t艂umacza przysi臋g艂ego. Je偶eli wniosek na zezwolenie zosta艂 z艂o偶ony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca, nie zawiera brak贸w formalnych lub zosta艂y one  uzupe艂nione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podr贸偶y cudzoziemca odcisk stempla. Stempel w paszporcie potwierdza z艂o偶enie wniosku. W rezultacie pobyt cudzoziemca uwa偶a si臋 za legalny od dnia z艂o偶enia wniosku, do dnia, w kt贸rym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stanie si臋 ostateczna.

Czas rozpatrzenia wniosku na pobyt

Wojewoda wydaje decyzj臋 o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy nie wcze艣niej ni偶 po up艂ywie 1 miesi膮ca od dnia wszcz臋cia post臋powania. Jednak, je艣li cudzoziemiec nie zgadza si臋 z  otrzyman膮 decyzj膮, mo偶e z艂o偶y膰 odwo艂anie do Szefa Urz臋du do Spraw Cudzoziemc贸w w Warszawie, za po艣rednictwem wojewody, kt贸ry wyda艂 decyzj臋. Odwo艂ania nale偶y sk艂ada膰 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Od decyzji Szefa Urz臋du do Spraw Cudzoziemc贸w, cudzoziemiec mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 do s膮du administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor臋czenia decyzji.

Przydatne linki:

Urz膮d do Spraw Cudzoziemc贸w