Legalizacja dokumentówLegalizacja dokumentów i Apostille

Legalizacja dokumentów – poświadczenie, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu oraz jest autentyczny.
Legalizować dokumenty można w następny sposób:

Apostille – nadaje się, jeśli dokument będzie używany za granicą w kraju, który jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych
Legalizacja – dokonuje się, jeśli dokument będzie używany w kraju, który nie jest stroną konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

W twoim imieniu dokonamy czynności związanych z legalizacją dokumentów, żeby można było posługiwać się nimi za granicą.