Konsultacja online 99 zł

Konsultacja online

Konsultacja online z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.
Potrzebujesz informacji dotyczących zatrudnienia cudzoziemców lub chcesz osiedlić się i pracować w Polsce.
Masz pytania stosownie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czy karty pobytu.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji online.
Nasz specjalista udzieli Ci porady za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Konsultacja obejmuje analizę dokumentacji, wszystkich okoliczności sprawy oraz wybór najbardziej skutecznego rozwiązania w każdej indywidualnej sytuacji.
W cenie konsultacji odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące opisanej sprawy.

Napisz do nas na e-mail: info@askor.waw.pl lub wypełnij formularz poniżej