Certyfikat rezydencji podatkowej jest konieczny, jeżeli osiągamy dochody za granicą, a chcemy rozliczyć podatek dochodowy w Polsce (oczywiście tylko, jeżeli siedziba firmy faktycznie znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
Certyfikaty rezydencji podatkowej w Polsce wydaje właściwy dla podatnika urząd skarbowy. Po wypełnieniu dokumentu (druku CFR-1) należy złożyć wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji. Następnie wystarczy już tylko zaczekać do 7 dni na wydanie właściwego zaświadczenia.

 

Certyfikat Rezydencji Podatkowej

Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej trzeba rozumieć jak zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika  (osoba fizyczna) lub o miejscu siedziby podatnika (osoba prawna) dla celów podatkowych. Oświadczenie o rezydencji podatkowej wydawane jest przez właściwy organ administracji podatkowej państwa według miejsca siedziby lub zamieszkania podatnika. Jego celem jest unikanie podwójnego opodatkowania oraz potwierdza on fakt rezydencji podatkowej w czasie teraźniejszym.

Rezydencja podatkowa 

Rezydencja podatkowa jest miejscem, w którym podatnik zobowiązuje się do wypełnienia zobowiązania podatkowego. Osoby, posiadające rezydencję podatkową w Polsce, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości przychodów, uzyskanych jak w Polsce, tak i za granicą.

Uważasz się za polskiego rezydenta podatkowego oraz jesteś zobowiązany rozliczać się w Polsce, pod w przypadku gdy spełnisz jeden z warunków:

  • posiadasz centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • przebywasz dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym na terenie Polski

Powyżej zaznaczone oznacza, że status rezydenta podatkowego określany jest na podstawie czasu, spędzonego na terenie danego kraju w ciągu roku oraz na podstawie relacji, jakie wiążą podatnika z danym krajem. Według polskiego prawa statusem rezydenta podatkowego jest nieograniczony obowiązek podatkowy, któremu podlega osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Z tego można ocenić, w którym kraju podatnik jest zobowiązany do realizacji nieograniczonego obowiązku podatkowego. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa pojęcie obowiązku podatkowego, które odpowiada międzynarodowej definicji rezydencji podatkowej. W tej ustawie również ujęte kryteria, według których można określić miejsce zamieszkania osoby fizycznej.

Certyfikat rezydencji podatkowej jak uzyskać

Dlatego, żeby zdobyć certyfikat rezydencji podatkowej, warto wypełnić wniosek na druku CFR-1. Wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej trzeba złożyć do urzędu skarbowego za miejscem zamieszkania lub siedziby podatnika. Następnie wystarczy już tylko zaczekać do 7 dni na wydanie właściwego zaświadczenia. Urząd skarbowy wydaje certyfikat rezydencji podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Uzyskanie certyfikatu rezydencji jest związane z wykonaniem odpowiednich formalności wymaganych przez prawo miejscowe. Jednym z warunków jest posiadanie miejsca zamieszkania w danym kraju.

Co powinien zawierać certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji powinien zawierać:

  • dane identyfikacyjne podmiotu (imię, nazwisko, nazwę, adres),
  • datę wydania oraz okres obowiązywania certyfikatu
  • zaświadczać miejsce siedziby (lub adres zamieszkania) dla celów podatkowych podmiotu w danym państwie,
  • dane właściwego organu wydającego dokument.

Certyfikat rezydencji podatkowej jest ważny, dopóki nie ulegnie zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny.

Zmiana rezydencji podatkowej

Kiedy podatnik zmienia państwo swojego ośrodka interesów życiowych, wtedy skutkować będzie zmiana rezydencji podatkowej. Oznacza to, że tracisz ośrodek interesów w kraju dotychczasowego zamieszkania. Między innymi mogą być na przykład: wymeldowanie się, wyrejestrowanie samochodu, wyrejestrowanie się z opieki zdrowotnej, podawanie adresu zagranicznego w sprawach urzędowych, brak dostępu do swojej nieruchomości, niegromadzenie majątku. 

Podatnik zmienia państwo, w którym jest zobowiązany do nieograniczonego obowiązku podatkowego oraz staje się rezydentem podatkowym innego kraju.