Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce ponad 30 dni to jego obowiązkiem jest zameldowanie się w Polsce. W takiej sytuacji nie trzeba składać odrębnego wniosku o PESEL. Urząd gminy sam z siebie dokonuje w takiej sytuacji nadania numeru PESEL cudzoziemcowi. Jednak, gdy cudzoziemiec nie chce lub nie może się zameldować, gdyż np. nie mieszka w Polsce powyżej 30 dni (jest zatrudniany celem delegowania), pracodawca nie zapewnia pracownikowi na terytorium Polski żadnego lokum, to tacy cudzoziemcy nie będą objęci rejestrem PESEL. Numer PESEL umożliwia urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Pozwala to na wygenerowanie i udostępnienie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl. Oznacza to dla nich również możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku PIT.