Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Termin załatwienia sprawy – od 1 do 2 tygodni
Termin oświadczenia – 24 miesiące

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Termin załatwienia sprawy – 1-2 miesięcy
Termin zezwolenia – 1-3 lata

Zezwolenie na pobyt (karta pobytu)

Termin załatwienia sprawy – teoretycznie nie dłuższy niż 6 miesięcy
Praktycznie jest uzależniony od decyzji Urzędu Wojewódzkiego
Termin zezwolenia:

  • zezwolenia na pobyt czasowy (na okres do 3 lat)
  • zezwolenia na pobyt stały (na czas nieoznaczony)
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (na czas nieoznaczony)

Certyfikat rezydencji

Termin załatwienia sprawy – od 1 do 2 tygodni
Termin oświadczenia – 12 miesięcy

Zaświadczenie A1

Termin załatwienia sprawy – 1 -1,5 miesięcy
Termin ważności – na okres ważności umowy