ZAMÓW ONLINE ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Takie zaświadczenie na pewno będzie ci potrzebne do pracy, jeżeli  chcesz pracować na stanowisku, które wymaga niekaralności, do przetargu lub kiedy będziesz starać się o koncesję.

Sprawę można załatwić przez internet!

Każda osoba fizyczna i każdy podmiot, może uzyskać informację, z Krajowego Rejestru Karnego na jego temat. W związku z tym, podmiot również może uzyskać informacje na temat członków zarządu lub swoich pracowników.

Zaświadczenie o niekaralności z KRK realizujemy  w terminie 1-3 dni

Wypełnienie wniosku o wydanie zaświadczenia o niekaralności

Przede wszystkim należy podać nr PESEL, a w razie jego braku  nr paszportu lub dokumentu tożsamości.

W punktach 1 – 10 wymagane są dane osobowe (nazwisko rodowe, nazwisko, imiona, imię ojca, imię matki, data urodzenia, nazwisko rodowe matki, miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania).

W punkcie 11  trzeba podać postępowanie, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie.

Punkt 12 – trzeba zaznaczyć rodzaj danych: “ Kartoteka karna”, “Kartoteka nieletnich” “ Kartoteka osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym”.

Punkt 13 – zakres danych, które mają być przedmiotem informacji  o osobie, w przeciwieństwie do p.12 – można nie wypełniać.

Jakie są informacje o osobach w Krajowym Rejestrze Karnym:

  • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
  • przeciwko, którym warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
  • prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych
  • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii
  • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
  • nieletnich
  • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu
  • poszukiwanych listem gończym
  • tymczasowo aresztowanych
  • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich. 

Zamów zaświadczenie o niekaralności online przez formularz kontaktowy 

Zaświadczenie o niekaralności