Konsultacja online  || ZAMÓW >>

Usługa – od 100 zł 

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi || ZAMÓW >>

Usługa – 200 zł
+ Opłata urzędowa 100 zł
Pełnomocnictwo +17 zł

Zezwolenie na pracę || ZAMÓW >>

Usługa – 400 zł
+ Opłata skarbowa 100 zł
Pełnomocnictwo +17 zł

Informacja starosty || ZAMÓW >>

Usługa – 200 zł

Legalizacja dokumentów || ZAMÓW >>

Usługa – 150 zł

Zaświadczenie o niekaralności z KRK || ZAMÓW >>

Usługa – 150 zł

Certyfikat rezydencji || ZAMÓW >>

Usługa – 550 zł
Pełnomocnictwo +17 zł

Zaświadczenie A1 + EKUZ || ZAMÓW >>

Usługa – 200 zł
Pełnomocnictwo +17 zł

Zezwolenie na pobyt czasowy (karta pobytu czasowego) || ZAMÓW >>

Przygotowanie wniosku oraz niezbędnych dokumentów – 500 zł

Usługa z pełnomocnikiem – od 1000 zł

+ Opłata skarbowa za rozpatrzenie wniosku 340-440 zł
oraz opłata skarbowa za wydanie karty 100 zł

Zezwolenie na pobyt stały (karta pobytu stałego) || ZAMÓW >>

Przygotowanie wniosku oraz niezbędnych dokumentów – 600 zł

Usługa z pełnomocnikiem – od 1300 zł

+ Opłata skarbowa za rozpatrzenie wniosku 640 zł
oraz opłata skarbowa za wydanie karty 100 zł

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE || ZAMÓW >>

Przygotowanie wniosku oraz niezbędnych dokumentów – 700 zł

Usługa z pełnomocnikiem –  od 1500 zł

+ Opłata skarbowa za rozpatrzenie wniosku 640 zł
oraz opłata skarbowa za wydanie karty 100 zł

Numer PESEL bez wizyty w urzędzie || ZAMÓW >>

Usługa – 400 zł