Zezwolenie na pobyt przez Mazowiecki Urz膮d Wojew贸dzki 鈥 kogo dotyczy?

Cudzoziemcy mog膮 stara膰 si臋 o zezwolenie na pobyt w Polsce w zale偶no艣ci od spe艂nienia odpowiednich przes艂anek. W Polsce s膮 nast臋pne rodzaje zezwole艅 na pobyt:

Cudzoziemiec, kt贸ry ma zamiar przed艂u偶y膰 sw贸j pobyt lub chce osiedli膰 si臋 w Polsce, mo偶e stara膰 si臋 o zezwolenie na pobyt.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezb臋dny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powy偶ej 3 miesi臋cy do 3 lat, z mo偶liwo艣ci膮 ubiegania si臋 o kolejne zezwolenie.

Na pobyt sta艂y udziela si臋 na czas nieoznaczony tak samo jak przy zezwoleniu na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego UE. 

Zezwolenie na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego UE dotyczy cudzoziemca, kt贸ry przebywa w Polsce legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpo艣rednio przed z艂o偶eniem wniosku. 

Po udzieleniu zezwolenia na pobyt jest wydawana karta pobytu. Pierwsza karta pobytu wydawana jest na okres 10 lat. Jednak trzeba pami臋ta膰, 偶eby uzyska膰 kolejn膮 kart臋 pobytu przed up艂ywem okresu jej wa偶no艣ci. Zezwolenie na pobyt uprawnia cudzoziemca do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczno艣ci uzyskania wizy.

Kto mo偶e z艂o偶y膰 wniosek o zezwolenie na pobyt Mazowiecki Urz膮d Wojew贸dzki?

Wniosek o zezwolenie na pobyt nale偶y z艂o偶y膰 w urz臋dzie wojew贸dzkim w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na miejsce pobytu cudzoziemca. Je艣li miejsce pobytu cudzoziemca jest wojew贸dztwo mazowieckie, wtedy dokumenty mo偶na z艂o偶y膰 przez Mazowiecki Urz膮d Wojew贸dzki. Dokumenty o zezwolenie na pobyt przez Mazowiecki Urz膮d Wojew贸dzki cudzoziemiec sk艂ada osobi艣cie. Trzeba pami臋ta膰, 偶e wniosek mo偶na z艂o偶y膰 nie p贸藕niej ni偶 w ostatnim dniu legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Wniosek o zezwolenie na pobyt mo偶na zam贸wi膰 przez internet >>

zezwolenie na pobyt Mazowiecki Urz膮d Wojew贸dzki

 

Niezb臋dne dokumenty do wniosku o zezwolenie na pobyt Mazowiecki Urz膮d Wojew贸dzki

  • wype艂niony oraz podpisany  wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt
  • cztery aktualne fotografie
  • kserokopia wa偶nego dokumentu podr贸偶y (orygina艂 do wgl膮du)
  • dokumenty potwierdzaj膮ce spe艂nienie przes艂anek udzielenia zezwolenia na pobyt  oraz danych zawartych we wniosku
  • dow贸d uiszczenia op艂aty skarbowej

Je艣li dokumenty sporz膮dzone w j臋zyku obcym, nale偶y z艂o偶y膰 ich z t艂umaczeniem na j臋zyk polski, dokonanym przez t艂umacza przysi臋g艂ego. Gdy wniosek na zezwolenie zosta艂 z艂o偶ony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i nie zawiera brak贸w formalnych, wojewoda zamieszcza w dokumencie podr贸偶y cudzoziemca odcisk stempla. Stempel w paszporcie potwierdza z艂o偶enie wniosku. Pobyt cudzoziemca uwa偶a si臋 za legalny od dnia z艂o偶enia wniosku o zezwolenie na pobyt przez Mazowiecki Urz膮d Wojew贸dzki, do dnia wydania decyzji w tej sprawie.

Przy legalizacji pobytu cudzoziemc贸w w Polsce mog膮 przyda膰 si臋 r贸wnie偶 dokumenty oraz us艂ugi dodatkowe || sprawd藕 >>

Czas rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na pobyt 

W przypadku post臋powania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy  termin na za艂atwienie wynosi 60 dni. Termin ten biegnie od dnia, w kt贸rym nast膮pi艂o ostatnie z nast臋puj膮cych zdarze艅:

1) cudzoziemiec z艂o偶y艂 wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osobi艣cie lub nast膮pi艂o jego osobiste stawiennictwo w urz臋dzie wojew贸dzkim po z艂o偶eniu tego wniosku, chyba 偶e wobec cudzoziemca nie stosuje si臋 wymogu osobistego stawiennictwa, lub

2) cudzoziemiec z艂o偶y艂 wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, kt贸ry nie zawiera brak贸w formalnych lub zosta艂y one uzupe艂nione, lub

3) cudzoziemiec przed艂o偶y艂 dokumenty niezb臋dne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku.

W przypadku post臋powania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt sta艂y oraz rezydenta d艂ugoterminowego UE, decyzj臋 wydaje si臋 w terminie 6 miesi臋cy. Termin ten biegnie od wyst膮pienia takich samych zdarze艅 jak w przypadku post臋powania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Post臋powanie odwo艂awcze w ka偶dej z powy偶szych spraw wynosi 90 dni licz膮c od dnia przekazania odwo艂ania. Je偶eli odwo艂anie nie spe艂nia wymog贸w przewidzianych przepisami prawa, termin ten, biegnie od dnia uzupe艂nienia brak贸w.

Pobyt cudzoziemca w trakcie oczekiwania na zezwolenie

Je艣li cudzoziemiec z艂o偶y艂 wniosek o zezwolenie na pobyt przez Mazowiecki Urz膮d Wojew贸dzki w okresie legalnego pobytu i nie zawiera艂 on brak贸w formalnych, wojewoda zamie艣ci w dokumencie podr贸偶y odcisk stempla. Stempel jest potwierdzeniem z艂o偶enia wniosku na pobyt przez cudzoziemca. Wi臋c jego pobyt jest legalny od dnia z艂o偶enia wniosku do dnia, w kt贸rym decyzja w sprawie stanie si臋 ostateczna. Trzeba jednak pami臋ta膰, i偶 umieszczenie stempla w dokumencie podr贸偶y nie uprawnia cudzoziemca do podr贸偶owania po terytorium innych pa艅stw obszaru Schengen. Mo偶na jedynie wyjecha膰 do kraju pochodzenia. Je偶eli cudzoziemiec pochodzi z pa艅stwa obj臋tego obowi膮zkiem wizowym, musi uzyska膰 wiz臋, 偶eby powr贸ci膰 do Polski.

Przydatne linki:

Mazowiecki Urz膮d Wojew贸dzki

Inne artyku艂y