Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Jeleniej G贸rze jest wydawana na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. W zale偶no艣ci od tego, o jakie zezwolenia na pobyt stara膰 si臋 mo偶na uzyska膰 kart臋 pobytu czasowego, kart臋 pobytu sta艂ego lub kart臋 rezydenta d艂ugoterminowego UE. Karta pobytu jest dokumentem, kt贸ry potwierdza to偶samo艣膰 cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Polski. Cudzoziemcy, kt贸rzy posiadaj膮 wa偶n膮 kart臋 pobytu uprawnieni do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczno艣ci uzyskania wizy.

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Jeleniej G贸rze – jakie warunki trzeba spe艂ni膰?

Je偶eli cudzoziemiec planuje zamieszka膰 na terytorium Polski przez okres d艂u偶szy ni偶 3 miesi膮ce, wtedy mo偶e sk艂ada膰 wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

 Wniosek na pobyt czasowy mo偶na z艂o偶y膰, je偶eli zachodz膮 poni偶sze okoliczno艣ci oraz chcesz:

 • mieszka膰 i pracowa膰 w Polsce
 • chcesz mieszka膰 w Polsce i pracowa膰 w zawodzie wymagaj膮cym wysokich kwalifikacji
 • przebywa膰 w Polsce i studiowa膰 na wy偶szych studiach stacjonarnych lub jeste艣 absolwentem polskiej uczelni, poszukuj膮cym pracy
 • chcesz przebywa膰 w Polsce i prowadzisz tutaj dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮
 • przebywasz w Polsce w zwi膮zku z wykonywaniem pracy sezonowej
 • jeste艣 cz艂onkiem rodziny cudzoziemca i chcesz zalegalizowa膰 sw贸j pobyt w Polsce
 • mieszkasz w Polsce i chcesz zalegalizowa膰 pobyt cz艂onk贸w swojej rodziny
 • jeste艣 ma艂偶onkiem dzieckiem ma艂偶onka obywatela RP, albo innym cz艂onkiem rodziny obywatela Polski

O kart臋 pobytu czasowego mo偶na stara膰 si臋, kiedy zachodz膮 inne okoliczno艣ci, uzasadniaj膮ce pobyt cudzoziemca w Polsce.

Na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udziela si臋 karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Jeleniej G贸rze na okres do 3 lat. 

Trzeba pami臋ta膰, 偶e wniosek o zezwolenie na pobyt cudzoziemiec powinien z艂o偶y膰 nie p贸藕niej ni偶 w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski. Wniosek oraz wszystkie niezb臋dne dokumenty cudzoziemiec sk艂ada osobi艣cie do Wojewody Dolno艣l膮skiego. W celu wydania karty pobytu, przy sk艂adaniu wniosku od cudzoziemca s膮 pobierane odciski linii papilarnych.

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Jeleniej G贸rze jest wydawana w terminie 60 dni. Termin ten liczy si臋 od dnia, kiedy nast膮pi ostatnie z nast臋puj膮cych zdarze艅:

– osobiste stawiennictwo w urz臋dzie wojew贸dzkim po z艂o偶eniu tego wniosku, chyba 偶e wobec cudzoziemca nie stosuje si臋 wymogu osobistego stawiennictwa

– cudzoziemiec z艂o偶y艂 wniosek, kt贸ry nie zawiera brak贸w formalnych lub zosta艂y one uzupe艂nione

– cudzoziemiec przed艂o偶y艂 dokumenty, potwierdzaj膮ce okoliczno艣ci wskazane we wniosku

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Jeleniej G贸rze przez internet || zam贸w >>

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Jeleniej G贸rze

Karta pobytu sta艂ego dla cudzoziemca w Jeleniej G贸rze

Zezwolenie na pobyt sta艂y udzielane jest w przypadkach okre艣lonych w ustawie o cudzoziemcach, mi臋dzy innymi, gdy cudzoziemiec jest:

 • ma艂oletnim dzieckiem polskiego obywatela
 • ma艂oletniego dzieckiem cudzoziemca, kt贸remu udzielono zezwolenia na pobyt sta艂y lub zezwolenia na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego UE
 • ma艂偶onkiem obywatela RP
 • osob膮 o polskim pochodzeniu, kt贸ra zamierza osiedli膰 si臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadaczem wa偶nej Karty Polaka, kt贸ry zamierza osiedli膰 si臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Po uzyskaniu zezwolenie na pobyt sta艂y na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu sta艂ego dla cudzoziemca w Jeleniej G贸rze. Zezwolenie na pobyt udziela si臋 na czas nieoznaczony. Jednak karta pobytu sta艂ego jest wa偶na przez 10 lat. Po up艂ywie okresu wa偶no艣ci tej karty, nale偶y si臋 postara膰 o kolejn膮 kart臋 pobytu sta艂ego.

Termin rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na pobyt sta艂y stanowi 6 miesi臋cy. Termin ten biegnie od dnia, kiedy nast膮pi ostatnie z nast臋puj膮cych zdarze艅:

– osobiste stawiennictwo w urz臋dzie wojew贸dzkim po z艂o偶eniu tego wniosku, chyba 偶e wobec cudzoziemca nie stosuje si臋 wymogu osobistego stawiennictwa

– cudzoziemiec z艂o偶y艂 wniosek, kt贸ry nie zawiera brak贸w formalnych lub zosta艂y one uzupe艂nione

– cudzoziemiec przed艂o偶y艂 dokumenty, potwierdzaj膮ce okoliczno艣ci wskazane we wniosku

Zezwolenie na pobyt przez internet || zam贸w >>

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Jeleniej G贸rze

Niezb臋dne dokumenty do wniosku o zezwolenie na pobyt

 • wype艂niony oraz podpisany wniosek o zezwolenie na pobyt
 • cztery aktualne fotografie
 • kserokopia wa偶nego dokumentu podr贸偶y (orygina艂 do wgl膮du)
 • dokumenty potwierdzaj膮ce spe艂nienie przes艂anek udzielenia zezwolenia na pobyt oraz danych zawartych we wniosku
 • dow贸d uiszczenia op艂aty skarbowej

Dokumenty sporz膮dzone w j臋zyku obcym, nale偶y z艂o偶y膰 wraz z ich t艂umaczeniem na j臋zyk polski, dokonanym przez t艂umacza przysi臋g艂ego. Je偶eli wniosek na zezwolenie zosta艂 z艂o偶ony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca, nie zawiera brak贸w formalnych lub zosta艂y one  uzupe艂nione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podr贸偶y cudzoziemca odcisk stempla. Stempel w paszporcie potwierdza z艂o偶enie wniosku. W rezultacie pobyt cudzoziemca uwa偶a si臋 za legalny od dnia z艂o偶enia wniosku, do dnia, w kt贸rym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stanie si臋 ostateczna.

Pobyt cudzoziemca w trakcie oczekiwania na kart臋 pobytu

Je艣li cudzoziemiec z艂o偶y艂 wniosek w okresie legalnego pobytu i wniosek ten nie zawiera艂 brak贸w formalnych lub zosta艂y one uzupe艂nione w terminie, wojewoda zamie艣ci w dokumencie podr贸偶y odcisk stempla, kt贸ry jest potwierdzeniem z艂o偶enia wniosku na pobyt. W tej sytuacji pobyt jest legalny od dnia z艂o偶enia wniosku do dnia, w kt贸rym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stanie si臋 ostateczna. Trzeba jednak pami臋ta膰, i偶 umieszczenie stempla w dokumencie podr贸偶y nie uprawnia cudzoziemca do podr贸偶owania po terytorium innych pa艅stw obszaru Schengen. Mo偶na jedynie wyjecha膰 do kraju pochodzenia. Je偶eli cudzoziemiec pochodzi z pa艅stwa obj臋tego obowi膮zkiem wizowym, musi uzyska膰 wiz臋, 偶eby powr贸ci膰 do Polski. Na koniec trzeba zaznaczy膰, 偶e karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Jeleniej G贸rze wydawana jest tylko po udzieleniu pozytywnej decyzji o zezwolenie na pobyt w Polsce.

 

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

 

Inne artyku艂y