Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Ciechanowie jest wydawana na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. W zale┼╝no┼Ťci od tego, o jakie zezwolenia na pobyt stara─ç si─Ö mo┼╝na uzyska─ç kart─Ö pobytu czasowego, kart─Ö pobytu sta┼éego lub kart─Ö rezydenta d┼éugoterminowego UE. Karta pobytu jest dokumentem, kt├│ry potwierdza to┼╝samo┼Ť─ç cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Polski. Cudzoziemcy, kt├│rzy posiadaj─ů wa┼╝n─ů kart─Ö pobytu uprawnieni do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczno┼Ťci uzyskania wizy.

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Ciechanowie – jakie warunki trzeba spe┼éni─ç?

Je┼╝eli cudzoziemiec planuje zamieszka─ç na terytorium Polski przez okres d┼éu┼╝szy ni┼╝ 3 miesi─ůce, wtedy mo┼╝e sk┼éada─ç wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

 Wniosek na pobyt czasowy mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç, je┼╝eli zachodz─ů poni┼╝sze okoliczno┼Ťci oraz chcesz:

 • mieszka─ç i pracowa─ç w Polsce
 • chcesz mieszka─ç w Polsce i pracowa─ç w zawodzie wymagaj─ůcym wysokich kwalifikacji
 • przebywa─ç w Polsce i studiowa─ç na wy┼╝szych studiach stacjonarnych lub jeste┼Ť absolwentem polskiej uczelni, poszukuj─ůcym pracy
 • chcesz przebywa─ç w Polsce i prowadzisz tutaj dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů
 • przebywasz w Polsce w zwi─ůzku z wykonywaniem pracy sezonowej
 • jeste┼Ť cz┼éonkiem rodziny cudzoziemca i chcesz zalegalizowa─ç sw├│j pobyt w Polsce
 • mieszkasz w Polsce i chcesz zalegalizowa─ç pobyt cz┼éonk├│w swojej rodziny
 • jeste┼Ť ma┼é┼╝onkiem dzieckiem ma┼é┼╝onka obywatela RP, albo innym cz┼éonkiem rodziny obywatela Polski

O kart─Ö pobytu czasowego mo┼╝na stara─ç si─Ö, kiedy zachodz─ů inne okoliczno┼Ťci, uzasadniaj─ůce pobyt cudzoziemca w Polsce.

Na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udziela si─Ö karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Ciechanowie na okres do 3 lat. 

Trzeba pami─Öta─ç, ┼╝e wniosek o zezwolenie na pobyt cudzoziemiec powinien z┼éo┼╝y─ç nie p├│┼║niej ni┼╝ w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski. Wniosek oraz wszystkie niezb─Ödne dokumenty cudzoziemiec sk┼éada osobi┼Ťcie do Wojewody Mazowieckiego. W celu wydania karty pobytu, przy sk┼éadaniu wniosku od cudzoziemca s─ů pobierane odciski linii papilarnych.

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Ciechanowie jest wydawana w terminie 60 dni. Termin ten liczy si─Ö od dnia, kiedy nast─ůpi ostatnie z nast─Öpuj─ůcych zdarze┼ä:

– osobiste stawiennictwo w urz─Ödzie wojew├│dzkim po z┼éo┼╝eniu tego wniosku, chyba ┼╝e wobec cudzoziemca nie stosuje si─Ö wymogu osobistego stawiennictwa

– cudzoziemiec z┼éo┼╝y┼é wniosek, kt├│ry nie zawiera brak├│w formalnych lub zosta┼éy one uzupe┼énione

– cudzoziemiec przed┼éo┼╝y┼é dokumenty, potwierdzaj─ůce okoliczno┼Ťci wskazane we wniosku

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Ciechanowie przez internet || zam├│w >>

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Ciechanowie

Karta pobytu stałego dla cudzoziemca w Ciechanowie

Zezwolenie na pobyt sta┼éy udzielane jest w przypadkach okre┼Ťlonych w ustawie o cudzoziemcach, mi─Ödzy innymi, gdy cudzoziemiec jest:

 • ma┼éoletnim dzieckiem polskiego obywatela
 • ma┼éoletniego dzieckiem cudzoziemca, kt├│remu udzielono zezwolenia na pobyt sta┼éy lub zezwolenia na pobyt rezydenta d┼éugoterminowego UE
 • ma┼é┼╝onkiem obywatela RP
 • osob─ů o polskim pochodzeniu, kt├│ra zamierza osiedli─ç si─Ö na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadaczem wa┼╝nej Karty Polaka, kt├│ry zamierza osiedli─ç si─Ö na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Po uzyskaniu zezwolenie na pobyt sta┼éy na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu sta┼éego dla cudzoziemca w Ciechanowie. Zezwolenie na pobyt udziela si─Ö na czas nieoznaczony. Jednak karta pobytu sta┼éego jest wa┼╝na przez 10 lat. Po up┼éywie okresu wa┼╝no┼Ťci tej karty, nale┼╝y si─Ö postara─ç o kolejn─ů kart─Ö pobytu sta┼éego.

Termin rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na pobyt sta┼éy stanowi 6 miesi─Öcy. Termin ten biegnie od dnia, kiedy nast─ůpi ostatnie z nast─Öpuj─ůcych zdarze┼ä:

– osobiste stawiennictwo w urz─Ödzie wojew├│dzkim po z┼éo┼╝eniu tego wniosku, chyba ┼╝e wobec cudzoziemca nie stosuje si─Ö wymogu osobistego stawiennictwa

– cudzoziemiec z┼éo┼╝y┼é wniosek, kt├│ry nie zawiera brak├│w formalnych lub zosta┼éy one uzupe┼énione

– cudzoziemiec przed┼éo┼╝y┼é dokumenty, potwierdzaj─ůce okoliczno┼Ťci wskazane we wniosku

Zezwolenie na pobyt przez internet || zam├│w >>

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Ciechanowie

Niezb─Ödne dokumenty do wniosku o zezwolenie na pobyt

 • wype┼éniony oraz podpisany wniosek o zezwolenie na pobyt
 • cztery aktualne fotografie
 • kserokopia wa┼╝nego dokumentu podr├│┼╝y (orygina┼é do wgl─ůdu)
 • dokumenty potwierdzaj─ůce spe┼énienie przes┼éanek udzielenia zezwolenia na pobyt oraz danych zawartych we wniosku
 • dow├│d uiszczenia op┼éaty skarbowej

Dokumenty sporz─ůdzone w j─Özyku obcym, nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç wraz z ich t┼éumaczeniem na j─Özyk polski, dokonanym przez t┼éumacza przysi─Ög┼éego. Je┼╝eli wniosek na zezwolenie zosta┼é z┼éo┼╝ony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca, nie zawiera brak├│w formalnych lub zosta┼éy one  uzupe┼énione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podr├│┼╝y cudzoziemca odcisk stempla. Stempel w paszporcie potwierdza z┼éo┼╝enie wniosku. W rezultacie pobyt cudzoziemca uwa┼╝a si─Ö za legalny od dnia z┼éo┼╝enia wniosku, do dnia, w kt├│rym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stanie si─Ö ostateczna.

Pobyt cudzoziemca w trakcie oczekiwania na kart─Ö pobytu

Je┼Ťli cudzoziemiec z┼éo┼╝y┼é wniosek w okresie legalnego pobytu i wniosek ten nie zawiera┼é brak├│w formalnych lub zosta┼éy one uzupe┼énione w terminie, wojewoda zamie┼Ťci w dokumencie podr├│┼╝y odcisk stempla, kt├│ry jest potwierdzeniem z┼éo┼╝enia wniosku na pobyt. W tej sytuacji pobyt jest legalny od dnia z┼éo┼╝enia wniosku do dnia, w kt├│rym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stanie si─Ö ostateczna. Trzeba jednak pami─Öta─ç, i┼╝ umieszczenie stempla w dokumencie podr├│┼╝y nie uprawnia cudzoziemca do podr├│┼╝owania po terytorium innych pa┼ästw obszaru Schengen. Mo┼╝na jedynie wyjecha─ç do kraju pochodzenia. Je┼╝eli cudzoziemiec pochodzi z pa┼ästwa obj─Ötego obowi─ůzkiem wizowym, musi uzyska─ç wiz─Ö, ┼╝eby powr├│ci─ç do Polski. Na koniec trzeba zaznaczy─ç, ┼╝e karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Ciechanowie wydawana jest tylko po udzieleniu pozytywnej decyzji o zezwolenie na pobyt w Polsce.

 

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

 

Inne artykuły