Stara─ç si─Ö o zezwolenie na pobyt sta┼éy w Koninie cudzoziemiec mo┼╝e, gdy zachodz─ů poni┼╝sze okoliczno┼Ťci oraz gdy jest:

  • ma┼éoletnim dzieckiem polskiego obywatela
  • ma┼éoletnim dzieckiem cudzoziemca, kt├│remu udzielono zezwolenia na pobyt sta┼éy lub zezwolenia na pobyt rezydenta d┼éugoterminowego UE
  • ma┼é┼╝onkiem obywatela RP
  • osob─ů o polskim pochodzeniu, kt├│ra zamierza osiedli─ç si─Ö na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • posiadaczem wa┼╝nej Karty Polaka, kt├│ry zamierza osiedli─ç si─Ö na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zezwolenie na pobyt sta┼éy mo┼╝e zosta─ç r├│wnie┼╝ udzielone w innych przypadkach okre┼Ťlonych w ustawie o cudzoziemcach. Cudzoziemcowi, kt├│ry uzyska┼é zezwolenie na pobyt sta┼éy w Koninie, wydawana jest karta pobytu sta┼éego. Zezwolenie na pobyt udzielane jest na czas nieoznaczony. Na jego podstawie wydawana jest karta pobytu, wa┼╝na przez 10 lat. W karcie pobytu, wydanej cudzoziemcowi jest adnotacja ÔÇ×dost─Öp do rynku pracyÔÇŁ.  Trzeba pami─Öta─ç jednak, ┼╝e zezwolenie na pobyt sta┼éy wygasa z mocy prawa z dniem uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta d┼éugoterminowego UE lub nabycia obywatelstwa polskiego.

Jak złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt?

Wniosek o zezwolenie na pobyt sta┼éy nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w urz─Ödzie wojew├│dzkim w┼éa┼Ťciwym ze wzgl─Ödu na miejsce pobytu cudzoziemca. Je┼Ťli miejsce pobytu cudzoziemca jest wojew├│dztwo wielkopolskie, wtedy dokumenty mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç przez delegatur─Ö Wielkopolskiego Urz─Ödu Wojew├│dzkiego w Koninie. Dokumenty o zezwolenie na pobyt sta┼éy w Koninie cudzoziemiec sk┼éada osobi┼Ťcie. Trzeba pami─Öta─ç, ┼╝e wniosek mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç nie p├│┼║niej ni┼╝ w ostatnim dniu legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

W przypadku cudzoziemca, kt├│ry jest osob─ů ma┼éoletni─ů wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt sta┼éy sk┼éadaj─ů rodzice. Mog─ů r├│wnie┼╝ to by─ç ustanowieni przez s─ůd opiekunowie, jedno z rodzic├│w lub jeden z ustanowionych przez s─ůd opiekun├│w. Przy sk┼éadaniu wniosku o zezwolenie na pobyt sta┼éy cudzoziemcowi, kt├│ry w dniu z┼éo┼╝enia wniosku nie uko┼äczy┼é 6 roku ┼╝ycia, nie jest wymagana jego obecno┼Ť─ç.

Wniosek o zezwolenie na pobyt mo┼╝na zam├│wi─ç przez internet >>

Zezwolenie na pobyt stały w Koninie

Niezbędne dokumenty do wniosku o zezwolenie na pobyt stały

  • wype┼éniony oraz podpisany wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt
  • cztery aktualne fotografie
  • kserokopia wa┼╝nego dokumentu podr├│┼╝y (orygina┼é do wgl─ůdu)
  • dokumenty potwierdzaj─ůce spe┼énienie przes┼éanek udzielenia zezwolenia na pobyt oraz danych zawartych we wniosku
  • dow├│d uiszczenia op┼éaty skarbowej

Je┼Ťli dokumenty sporz─ůdzone w j─Özyku obcym, nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç ich z t┼éumaczeniem na j─Özyk polski, dokonanym przez t┼éumacza przysi─Ög┼éego. Gdy wniosek o zezwolenie na pobyt sta┼éy w Koninie z┼éo┼╝ony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i nie zawiera brak├│w formalnych, wojewoda zamieszcza w dokumencie podr├│┼╝y cudzoziemca odcisk stempla. Stempel w paszporcie potwierdza z┼éo┼╝enie wniosku. Pobyt cudzoziemca uwa┼╝a si─Ö za legalny od dnia z┼éo┼╝enia wniosku o zezwolenie na pobyt sta┼éy w Koninie, do dnia wydania decyzji w tej sprawie.

Czas rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt 

W przypadku post─Öpowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt sta┼éy w Koninie termin na za┼éatwienie wynosi 6 miesi─Öcy. Termin ten biegnie od dnia, w kt├│rym nast─ůpi┼éo ostatnie z nast─Öpuj─ůcych zdarze┼ä:

1) cudzoziemiec z┼éo┼╝y┼é wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt sta┼éy osobi┼Ťcie lub nast─ůpi┼éo jego osobiste stawiennictwo w urz─Ödzie wojew├│dzkim po z┼éo┼╝eniu tego wniosku, chyba ┼╝e wobec cudzoziemca nie stosuje si─Ö wymogu osobistego stawiennictwa, lub

2) cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, który nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione, lub

3) cudzoziemiec przedłożył dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku.

Pobyt cudzoziemca w trakcie oczekiwania na decyzj─Ö w sprawie

Je┼Ťli cudzoziemiec z┼éo┼╝y┼é wniosek o zezwolenie na pobyt sta┼éy w Koninie w okresie legalnego pobytu i nie zawiera┼é on brak├│w formalnych, wojewoda zamie┼Ťci w dokumencie podr├│┼╝y odcisk stempla. Stempel jest potwierdzeniem z┼éo┼╝enia wniosku na pobyt przez cudzoziemca. Wi─Öc jego pobyt jest legalny od dnia z┼éo┼╝enia wniosku do dnia, w kt├│rym decyzja w sprawie stanie si─Ö ostateczna.

Trzeba jednak pami─Öta─ç, i┼╝ umieszczenie stempla w dokumencie podr├│┼╝y nie uprawnia cudzoziemca do podr├│┼╝owania po terytorium innych pa┼ästw obszaru Schengen. Mo┼╝na jedynie wyjecha─ç do kraju pochodzenia. Je┼╝eli cudzoziemiec pochodzi z pa┼ästwa obj─Ötego obowi─ůzkiem wizowym, musi uzyska─ç wiz─Ö, ┼╝eby powr├│ci─ç do Polski. Na koniec trzeba zaznaczy─ç, ┼╝e karta pobytu sta┼éego dla cudzoziemca wydawana jest tylko po udzieleniu pozytywnej decyzji o zezwolenie na pobyt sta┼éy w Koninie. Je┼Ťli cudzoziemiec nie zgadza si─Ö z  otrzyman─ů decyzj─ů, mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç odwo┼éanie. Odwo┼éanie sk┼éada si─Ö w terminie 14 dni od dnia dor─Öczenia decyzji. Z┼éo┼╝enie odwo┼éania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Inne artykuły