Z wej艣ciem w 偶ycie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwi膮zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa艅stwa, zosta艂a uproszczona procedura zatrudnienia Ukrai艅c贸w. Teraz dla zatrudnienia obywateli Ukrainy nie jest koniecznie uzyskania o艣wiadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Powierzenie wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy jest mo偶liwe na podstawie powiadomienia o podj臋ciu pracy przez cudzoziemca. 

Kogo mo偶na zatrudni膰 na podstawie powiadomienia o podj臋ciu pracy?

Zatrudni膰 cudzoziemca mo偶na na podstawie powiadomienia o powierzeniu pracy tylko wtedy, gdy jest obywatelem Ukrainy i przebywa legalnie w Polsce. Dotyczy to Ukrai艅c贸w, kt贸rzy przybyli do Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. Pobyt ich uznaje si臋 za legalny w okresie 18 miesi臋cy. Przepisy te dotycz膮 tak偶e ma艂偶onka obywatela Ukrainy, nieposiadaj膮cego obywatelstwa ukrai艅skiego, je艣li  przyby艂 on na terytorium Polski w zwi膮zku z dzia艂aniami wojennymi. R贸wnie偶 na tej podstawie mo偶na zatrudnia膰 Ukrai艅c贸w, kt贸rzy ju偶 przebywali w Polsce do dnia 24 lutego 2022 r.

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy >>

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

Jak zg艂osi膰 powierzenie wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy?

Powierzenie wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy jest mo偶liwe pod warunkiem zawiadomienia o tym do urz臋du. Podmiot powierzaj膮cy wykonywania pracy Ukrai艅cowi zg艂asza o podj臋ciu przez cudzoziemca pracy do urz臋du pracy, w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce siedziby lub  zamieszkania. Takie powiadomienie pracodawca powinien zg艂osi膰 do urz臋du w terminie 14 dni od dnia podj臋cia pracy przez obywatela Ukrainy. W powiadomieniu o podj臋ciu pracy trzeba poda膰 informacje dotycz膮ce pracodawcy oraz dane osobowe obywatela Ukrainy. Przede wszystkim wskaza膰 rodzaj umowy zawartej pomi臋dzy pracodawc膮 a obywatelem Ukrainy, stanowisko lub rodzaj pracy oraz miejsce jej wykonywania. Powierzenie wykonywania pracy na podstawie powiadomienia, uprawnia cudzoziemca do pracy bez konieczno艣ci posiadania zezwolenia lub o艣wiadczenia na prac臋. Trzeba pami臋ta膰 jednak o tym, 偶e przy ka偶dej zmianie pracodawcy nast臋puje obowi膮zek z艂o偶enia nowego powiadomienia o podj臋ciu pracy.

W rezultacie wej艣cia w 偶ycie ustawy z dnia 12 marca 2022 r., obywatele Ukrainy mog膮 podejmowa膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w Polsce. Aby wykonywa膰 dzia艂alno艣膰 na takich samych zasadach jak obywatele polscy, musz膮 posiada膰 numer PESEL oraz legalnie przebywa膰 na terytorium RP.

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwi膮zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa艅stwa

 

 

 

Inne artyku艂y