Powierzenie pracy cudzoziemcowi przez Urząd Pracy Białogard – jak uzyskać oświadczenie?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przez Urząd Pracy Białogard może złożyć pracodawca. Ważne jednak, żeby jego siedziba lub miejsce stałego pobytu było na terytorium tego powiatu. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie wpisuje oświadczenie do ewidencji oświadczeń w terminie 7-14 dni roboczych. Trzeba zaznaczyć, że wpis oświadczenia do ewidencji będzie możliwy pod warunkiem, gdy wynagrodzenie cudzoziemca nie będzie niższe od wysokości wynagrodzenia pracowników na porównywalnym stanowisku.  

Powierzenie pracy cudzoziemcowi przez Urząd Pracy Białogard – jakie dokumenty trzeba złożyć?

Pracodawca składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce pobytu stałego. Do oświadczenia trzeba dołączyć dokument tożsamości, zaświadczenie o niekaralności oraz kopię dokumentu podróży cudzoziemca.

ul. Świdwińska 21a, 78-200 Białogard

Powierzenie pracy cudzoziemcowi przez Urząd Pracy Białogard

Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

Powierzenie pracy cudzoziemcowi przez Urząd Pracy Białogard jest możliwe wyłącznie, jeżeli jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Bez wątpienia ważnym aspektem jest możliwość zatrudnienia cudzoziemca na okres wynoszący 24 miesiące. Również ważne jest to, że nie trzeba czekać, aby starać się o kolejne oświadczenie dla cudzoziemca.

O powierzenie pracy cudzoziemcowi przez Urząd Pracy Białogard można starać się osobiście lub zamówić oświadczenie przez serwis internetowy online.

Zatrudnić cudzoziemca można na podstawie pozwoleń na pracę:

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  || zamów >>

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca || zamów >> 

Przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki złożyć wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, może pracodawca. Żeby starać się o zezwolenie, przede wszystkim musi mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania, na terytorium tego województwa. Dlatego, żeby zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia, trzeba sprawdź jakie wojewódzkie zezwolenie potrzebujesz. W związku z tym, warto zapoznać się jakie są rodzaje zezwoleń na pracę >>

Zezwolenie na pracę Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest rodzajem zezwolenia na pobyt czasowy, skierowanym do cudzoziemców. Przede wszystkim dotyczy tych, którzy przebywają na terytorium Polski w związku z zamiarem wykonywania pracy. Legalizacja pobytu i pracy w ramach jednej procedury wydaje się korzystniejsza, ponieważ daje możliwość ubiegania się o zezwolenie, które będzie uprawniało zarówno do pracy, jak i do pobytu w Polsce. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki może złożyć cudzoziemiec. Ubiegać się o zezwolenie na pobyt można pod warunkiem, jeżeli cudzoziemiec ma miejsce zamieszkania na terytorium tego województwa.

Karta pobytu czasowego || zamów >> 

Na koniec trzeba pamiętać o obowiązkach pracodawcy przy zatrudnieniu cudzoziemca. Po pierwsze pracodawca zobowiązany podpisać z nim umowę na warunkach określonych w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy. Po drugie przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów.

Przy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce mogą przydać się również dokumenty oraz usługi dodatkowe || sprawdź >>

 

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

 

Inne artykuły