Pobyt Ukraińców w Polsce po 24 sierpnia 2023 roku, jak zmienia się sytuacja? Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 29 maja 2023 roku nowelizację specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w Polsce. Ta nowelizacja wprowadza istotne zmiany dotyczące pobytu Ukraińców w Polsce. Decyzja ma istotne konsekwencje dla ukraińskich uchodźców, którzy przebywają w Polsce. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, od teraz legalny pobyt Ukraińców w Polsce przedłuża się do 4 marca 2024 roku.

Pobyt Ukraińców w Polsce

Kto może legalnie przebywać w Polsce dłużej?

Według zmian w ustawie niepełnoletnie osoby, które przybyły po 24 lutego 2022 roku, oraz opiekunowie małoletnich, mogą legalnie przebywać w Polsce dłużej, o ile spełniają pewne warunki. Mogą pozostać w Polsce do 31 sierpnia 2024 roku, jeśli:

– są dziećmi uczęszczającymi do przedszkola na dzień 4 marca 2024 roku;
– otrzymują obowiązek szkolny lub inny w polskich, lub ukraińskich szkołach, w tym również zdalnie;
– rozpoczęli naukę w gimnazjum, liceum lub szkole dla dorosłych najpóźniej w roku akademickim 2022/2023 (szkoła branżowa II stopnia, szkoła policealna lub szkoła dla dorosłych).
Co więcej, studenci przystępujący do egzaminu maturalnego mogą pozostać w Polsce do 30 września 2024 roku.

Wydłużony pobyt Ukraińców na terytorium Polski dotyczy również następnych osób:

  • jeśli obywatel Ukrainy, który legalnie przybył na terytorium Polski od 24 lutego 2022 roku, zadeklaruje chęć pozostania w Polsce, to jego pobyt będzie uznawany za legalny do 4 marca 2024 roku;
  • pobyt dziecka urodzonego na terytorium Polski przez matkę z powyższej kategorii jest legalny przez okres, który dotyczy matki;
  • w przypadku gdy obywatel Ukrainy posiada Kartę Polaka i legalnie przybył do Polski po 24 lutego 2022 roku oraz zadeklarował chęć pozostania w Polsce, to jego pobyt uznaje się za legalny do 4 marca 2024 roku. Ta sama zasada dotyczy członków jego najbliższej rodziny.

Te zmiany zostały przyjęte przez Sejm w połowie kwietnia, a informacja o nich została opublikowana na rządowej stronie internetowej RP. Projekt nowelizacji specustawy uzyskał akceptację, co otworzyło drogę do przedłużenia pobytu Ukraińców w Polsce. Szczególnie dla osób niepełnoletnich oraz opiekunów małoletnich, którzy spełniają określone warunki.
Zmiany w ustawie mają na celu uregulowanie sytuacji ukraińskich uchodźców w Polsce. Wprowadzają jasne przepisy dotyczące pobytu, nauki, pracy i opieki zdrowotnej. 

Obowiązek rejestracji numeru PESEL przez Ukraińców

Po nowelizacji ustawy Migranci mają 30 dni na uzyskanie numeru PESEL (wcześniej mieli 90 dni od momentu wjazdu do Polski). Dotyczy to zarówno tych, którzy dopiero przyjadą do Polski, jak i tych, którzy już przyjechali. W przypadku Ukraińców, którzy już przebywają na terytorium Polski, 30-dniowy okres rozpocznie się od momentu wejścia w życie zmian.
Kolejną ważną zmianą w specjalnej ustawie jest oficjalne uznawanie dokumentu elektronicznego dostępnego w aplikacji Diia.pl  

Ten dokument zostaje  oficjalnie uznany jako zezwolenie na pobyt dla obywateli Ukrainy w Polsce. Legalizacja tego dokumentu elektronicznego ma na celu rozwiązywanie wszelkich pytań i problemów związanych z przekraczaniem granicy przez Ukraińców.
Korzystać z modułu Diia.pl wraz z dokumentem podróży, obywateli Ukrainy będą mogli wielokrotnie przekraczać granicę na krótki okres bez konieczności ubiegania się o wizę.
Dodatkowo Polska oficjalnie poinformowała kraje UE i Schengen, że Diia.pl jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym legalny pobyt Ukraińców w Polsce oraz pozwala na swobodne podróżowanie do krajów UE.