Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy Urząd Pracy Kozienice

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy przez Urząd Pracy Kozienice może złożyć pracodawca. Ważne jednak, żeby jego siedziba lub miejsce stałego pobytu było na terytorium tego powiatu.  Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach wpisuje oświadczenie do ewidencji oświadczeń w terminie 7-14 dni roboczych. Trzeba zaznaczyć, że wpis oświadczenia do ewidencji będzie możliwy pod warunkiem, gdy wynagrodzenie cudzoziemca nie będzie niższe od wysokości wynagrodzenia pracowników na porównywalnym stanowisku.  

Powierzenie pracy cudzoziemcowi – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy Urząd Pracy Kozienice

ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice

oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi Urząd Pracy Kozienice

Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy

Praca cudzoziemca na podstawie oświadczenia jest możliwa wyłącznie, jeżeli są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Bez wątpienia ważnym aspektem jest możliwość zatrudnienia cudzoziemca na okres wynoszący 24 miesiące. Również ważne jest to, że nie trzeba czekać, aby starać się o kolejne oświadczenie dla cudzoziemca.

O oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy  przez Urząd Pracy Kozienice można starać się osobiście lub zamówić przez serwis internetowy online.

Zatrudnić cudzoziemca można na podstawie pozwoleń na pracę:

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  || zamów >>

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemca || zamów >> 

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim złożyć wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, może pracodawca. Żeby starać się o zezwolenie, przede wszystkim musi mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania, na terytorium tego województwa. Dlatego, żeby zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia, trzeba sprawdź jakie wojewódzkie zezwolenie potrzebujesz. W związku z tym, warto zapoznać się, jakie są  rodzaje zezwoleń na pracę >>

zezwolenie na pracę Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Zezwolenie na pobyt czasowy 

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest rodzajem zezwolenia na pobyt czasowy, skierowanym do cudzoziemców. Przede wszystkim dotyczy tych, którzy przebywają na terytorium Polski w związku z zamiarem wykonywania pracy. Legalizacja pobytu i pracy w ramach jednej procedury wydaje się korzystniejsza, ponieważ daje możliwość ubiegania się o zezwolenie, które będzie uprawniało zarówno do pracy, jak i do pobytu w Polsce. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki może złożyć cudzoziemiec. Ubiegać się o zezwolenie na pobyt można pod warunkiem, jeżeli cudzoziemiec ma miejsce zamieszkania na terytorium tego województwa.

Karta pobytu czasowego || zamów >> 

Na koniec trzeba pamiętać o obowiązkach pracodawcy przy zatrudnieniu cudzoziemca.  Po pierwsze pracodawca zobowiązany  podpisać z nim umowę na warunkach określonych w oświadczeniu o powierzeniu pracy.  Po drugie przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów.

Przy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce mogą przydać się również dokumenty oraz usługi dodatkowe || sprawdź >>

Przydatne linki:

Urząd Miejski w Kozienicach