Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy Urząd Pracy Białobrzegi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy przez Urząd Pracy Białobrzegi może złożyć pracodawca. Ważne jednak, żeby jego siedziba lub miejsce stałego pobytu było na terytorium tego powiatu.  Powiatowy Urząd Pracy Białobrzegi wpisuje oświadczenie do ewidencji oświadczeń w terminie 7-14 dni roboczych. Trzeba zaznaczyć, że wpis oświadczenia do ewidencji będzie możliwy pod warunkiem, gdy wynagrodzenie cudzoziemca nie będzie niższe od wysokości wynagrodzenia pracowników na porównywalnym stanowisku.  

Powierzenie pracy cudzoziemcowi – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy Urząd Pracy Białobrzegi

ul. Składowa 5, 26-800 Białobrzegi

oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi Białobrzegi

Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy

Praca cudzoziemca na podstawie oświadczenia jest możliwa wyłącznie, jeżeli są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Bez wątpienia ważnym aspektem jest możliwość zatrudnienia cudzoziemca na okres wynoszący 24 miesiące. Również ważne jest to, że nie trzeba czekać, aby starać się o kolejne oświadczenie dla cudzoziemca.

O oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy  przez Urząd Pracy Białobrzegi można starać się osobiście lub zamówić przez serwis internetowy online.

Zatrudnić cudzoziemca można na podstawie pozwoleń na pracę:

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  || zamów >>

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemca || zamów >> 

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim złożyć wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, może pracodawca. Żeby starać się o zezwolenie, przede wszystkim musi mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania, na terytorium tego województwa. Dlatego, żeby zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia, trzeba sprawdź jakie wojewódzkie zezwolenie potrzebujesz. W związku z tym, warto zapoznać się, jakie są  rodzaje zezwoleń na pracę >>

zezwolenie na pracę Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Zezwolenie na pobyt czasowy 

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest rodzajem zezwolenia na pobyt czasowy, skierowanym do cudzoziemców. Przede wszystkim dotyczy tych, którzy przebywają na terytorium Polski w związku z zamiarem wykonywania pracy. Legalizacja pobytu i pracy w ramach jednej procedury wydaje się korzystniejsza, ponieważ daje możliwość ubiegania się o zezwolenie, które będzie uprawniało zarówno do pracy, jak i do pobytu w Polsce. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki może złożyć cudzoziemiec. Ubiegać się o zezwolenie na pobyt można pod warunkiem, jeżeli cudzoziemiec ma miejsce zamieszkania na terytorium tego województwa.

Karta pobytu czasowego || zamów >> 

Na koniec trzeba pamiętać o obowiązkach pracodawcy przy zatrudnieniu cudzoziemca.  Po pierwsze pracodawca zobowiązany  podpisać z nim umowę na warunkach określonych w oświadczeniu o powierzeniu pracy.  Po drugie przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów.

Przy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce mogą przydać się również dokumenty oraz usługi dodatkowe || sprawdź >>

Przydatne linki:

Urząd Miasta i Gminy w  Białobrzegach