W obliczu zmieniających się przepisów związanych z sytuacją w Ukrainie, wielu obywateli tego kraju znajduje się w Polsce i musi dostosować się do nowych wymagań dotyczących prowadzenia pojazdów. W niniejszym artykule omówimy, jak wymienić ukraińskie prawo jazdy na polskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kiedy wymienić ukraińskie prawo jazdy na polskie?

Według ustawy z dnia 23 marca 2022 r., obowiązuje specjalna regulacja dla osób posiadających prawo jazdy wydane przez Ukrainę. Od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., obowiązujące ukraińskie prawo jazdy jest uznawane w Polsce, nie wymagając jednocześnie wymiany dokumentu na polskie. Jest to ważne dla osób korzystających z tymczasowej ochrony zgodnie z przepisami prawa unijnego.

Prawo jazdy

Procedura wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polskie

Osoba chcąca wymienić ukraińskie prawo jazdy na polskie musi złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy. Wymagane dokumenty to:

– wypełniony wniosek (wzór dostępny na stronach internetowych urzędu gminy)

– zdjęcia paszportowe

– kserokopia ukraińskiego prawa jazdy

– tłumaczenie prawa jazdy na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

– dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy (100 zł)

– kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo pobytu w Polsce.

– oryginał prawa jazdy i dokumentu potwierdzającego prawo pobytu w Polsce do wglądu.

Dodatkowe wymagania

Oprócz podstawowych dokumentów, obywatel Ukrainy musi również dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych do potwierdzenia informacji w ukraińskim dokumencie. Wymagane jest także potwierdzenie opłaty konsularnej w Konsulacie Ukrainy w Polsce, które autentyczność ukraińskiego prawa jazdy.

Proces wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polskie obejmuje kilka dokumentów i określone warunki. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z wymaganiami urzędu gminy, w którym składany jest wniosek, i upewnić się, że wszystkie dokumenty spełniają ich oczekiwania.

Zachęcamy do kontaktu, aby uzyskać dokładne informacje na temat procedury wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polskie oraz ewentualnych dodatkowych wymagań.

 

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

 

Inne artykuły