Je┼╝eli cudzoziemiec udowodni konieczno┼Ť─ç zamieszkania na terytorium Polski przez okres d┼éu┼╝szy ni┼╝ 3 miesi─ůce, wtedy mo┼╝e sk┼éada─ç wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Z┼éo┼╝y─ç wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w Elbl─ůgu mo┼╝na, je┼╝eli zachodz─ů poni┼╝sze okoliczno┼Ťci oraz cudzoziemiec ma zamiar:

 • mieszka─ç i pracowa─ç w Polsce
 • chce mieszka─ç w Polsce i pracowa─ç w zawodzie wymagaj─ůcym wysokich kwalifikacji
 • przebywa─ç w Polsce i studiowa─ç na wy┼╝szych studiach stacjonarnych lub jest absolwentem polskiej uczelni, poszukuj─ůcym pracy
 • chce przebywa─ç w Polsce i prowadzi─ç dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů
 • przebywa─ç w Polsce w zwi─ůzku z wykonywaniem pracy sezonowej
 • jest cz┼éonkiem rodziny cudzoziemca i chce zalegalizowa─ç sw├│j pobyt w Polsce
 • mieszka w Polsce i chce zalegalizowa─ç pobyt cz┼éonk├│w swojej rodziny
 • jest ma┼é┼╝onkiem dzieckiem ma┼é┼╝onka obywatela RP, albo innym cz┼éonkiem rodziny obywatela Polski

Wniosek o zezwolenie mo┼╝na sk┼éada─ç tak┼╝e, gdy zachodz─ů inne okoliczno┼Ťci, uzasadniaj─ůce tw├│j pobyt w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy w Elbl─ůgu udziela si─Ö cudzoziemcom na okres do 3 lat. Na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy jest wydawana karta pobytu czasowego, uprawniaj─ůca do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczno┼Ťci uzyskania wizy.

Jak złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy?

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w urz─Ödzie wojew├│dzkim w┼éa┼Ťciwym ze wzgl─Ödu na miejsce pobytu cudzoziemca. Je┼Ťli miejsce pobytu cudzoziemca jest wojew├│dztwo warmi┼äsko-mazurskie, wtedy dokumenty mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç przez delegatur─Ö Warmi┼äsko-Mazurskiego Urz─Ödu Wojew├│dzkiego w Elbl─ůgu. Dokumenty o zezwolenie na pobyt czasowy w Elbl─ůgu cudzoziemiec sk┼éada osobi┼Ťcie. Trzeba pami─Öta─ç, ┼╝e wniosek mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç nie p├│┼║niej ni┼╝ w ostatnim dniu legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Wniosek o zezwolenie na pobyt mo┼╝na zam├│wi─ç przez internet >>

Zezwolenie na pobyt czasowy w Elbl─ůgu

Niezb─Ödne dokumenty do wniosku o zezwolenie na pobyt 

 • wype┼éniony oraz podpisany  wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt
 • cztery aktualne fotografie
 • kserokopia wa┼╝nego dokumentu podr├│┼╝y (orygina┼é do wgl─ůdu)
 • dokumenty potwierdzaj─ůce spe┼énienie przes┼éanek udzielenia zezwolenia na pobyt oraz danych zawartych we wniosku
 • dow├│d uiszczenia op┼éaty skarbowej

Je┼Ťli dokumenty sporz─ůdzone w j─Özyku obcym, nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç ich z t┼éumaczeniem na j─Özyk polski, dokonanym przez t┼éumacza przysi─Ög┼éego. Gdy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w Elbl─ůgu zosta┼é z┼éo┼╝ony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i nie zawiera brak├│w formalnych, wojewoda zamieszcza w dokumencie podr├│┼╝y cudzoziemca odcisk stempla. Stempel w paszporcie potwierdza z┼éo┼╝enie wniosku. Pobyt cudzoziemca uwa┼╝a si─Ö za legalny od dnia z┼éo┼╝enia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w Elbl─ůgu, do dnia wydania decyzji w tej sprawie.

Przy legalizacji pobytu mog─ů przyda─ç si─Ö r├│wnie┼╝ dokumenty oraz us┼éugi dodatkowe || sprawd┼║ >>

Czas rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w Elbl─ůgu

W przypadku post─Öpowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w Elbl─ůgu termin na za┼éatwienie wynosi 60 dni. Termin ten biegnie od dnia, w kt├│rym nast─ůpi┼éo ostatnie z nast─Öpuj─ůcych zdarze┼ä:

1) cudzoziemiec z┼éo┼╝y┼é wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osobi┼Ťcie lub nast─ůpi┼éo jego osobiste stawiennictwo w urz─Ödzie wojew├│dzkim po z┼éo┼╝eniu tego wniosku, chyba ┼╝e wobec cudzoziemca nie stosuje si─Ö wymogu osobistego stawiennictwa, lub

2) cudzoziemiec z┼éo┼╝y┼é wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, kt├│ry nie zawiera brak├│w formalnych lub zosta┼éy one uzupe┼énione, lub

3) cudzoziemiec przedłożył dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku.

Pobyt cudzoziemca w trakcie oczekiwania na zezwolenie

Je┼Ťli cudzoziemiec z┼éo┼╝y┼é wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w Elbl─ůgu w okresie legalnego pobytu i nie zawiera┼é on brak├│w formalnych, wojewoda zamie┼Ťci w dokumencie podr├│┼╝y odcisk stempla. Stempel jest potwierdzeniem z┼éo┼╝enia wniosku na pobyt przez cudzoziemca. Wi─Öc jego pobyt jest legalny od dnia z┼éo┼╝enia wniosku do dnia, w kt├│rym decyzja w sprawie stanie si─Ö ostateczna. Trzeba jednak pami─Öta─ç, i┼╝ umieszczenie stempla w dokumencie podr├│┼╝y nie uprawnia cudzoziemca do podr├│┼╝owania po terytorium innych pa┼ästw obszaru Schengen. Mo┼╝na jedynie wyjecha─ç do kraju pochodzenia. Je┼╝eli cudzoziemiec pochodzi z pa┼ästwa obj─Ötego obowi─ůzkiem wizowym, musi uzyska─ç wiz─Ö, ┼╝eby powr├│ci─ç do Polski.

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Inne artykuły