Przyjazd do Polski spoza strefy Schengen oraz spoza Unii Europejskiej

Obowiązek wykonania testu dotyczy również osób zaszczepionych czy ozdrowieńców!

Wynik testu nie może być starszy niż 24 godziny przed przylotem.

Test można wykonać na niektórych lotniskach w Polsce – przed odprawą graniczną lub 3 godziny po przylocie (licząc od odprawy granicznej).

Przyjazd do Polski spoza strefy Schengen

Nie będziesz odbywać kwarantannę, jeśli posiadasz negatywny wynik testu antygenowego lub PCR i spełniasz jeden z poniższych warunków:

1.  Po pierwsze, jesteś zaszczepiony pełnym cyklem szczepienia szczepionką, która jest dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej lub znajduje się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy. Po drugie, od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni po dniu podania ostatniej dawki. Oraz trzeczie, szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie.

2. Przebyłeś zakażenie wirusem SARS-CoV-2:

  • nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR,
  • posiadasz dokument, który potwierdza przebycie choroby,w języku polskim albo angielskim, w tym Unijny Certyfikat COVID.

3. Podlegasz innym zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Więcej na temat przyjazd do Polski spoza strefy Schengen oraz kwarantannie po przekroczeniu granicy dowiesz się na stronie Straży Granicznej

 

Inne artykuły