Jak uzyskać oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przez Urząd Pracy w Kielcach

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przez Urząd Pracy w Kielcach może złożyć pracodawca. Ważne jednak, żeby jego siedziba lub miejsce stałego pobytu było na terytorium tego powiatu. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach wpisuje oświadczenie do ewidencji oświadczeń w terminie 7-14 dni roboczych. Trzeba zaznaczyć, że wpis oświadczenia do ewidencji będzie możliwy pod warunkiem, gdy wynagrodzenie cudzoziemca nie będzie niższe od wysokości wynagrodzenia pracowników na porównywalnym stanowisku.  

Jak złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przez Urząd Pracy w Kielcach

Pracodawca składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce pobytu stałego. Do oświadczenia trzeba dołączyć dokument tożsamości, zaświadczenie o niekaralności oraz kopię dokumentu podróży cudzoziemca.

ul. Oskara Kolberga 4, 25-620 Kielce

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi Urząd Pracy w Kielcach

Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

Praca cudzoziemca na podstawie oświadczenia jest możliwa wyłącznie, jeżeli są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Bez wątpienia ważnym aspektem jest możliwość zatrudnienia cudzoziemca na okres wynoszący 24 miesiące. Również ważne jest to, że nie trzeba czekać, aby starać się o kolejne oświadczenie dla cudzoziemca.

O oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przez Urząd Pracy w Kielcach można starać się osobiście lub zamówić przez serwis internetowy online.

Zatrudnić cudzoziemca można na podstawie pozwoleń na pracę:

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  || zamów >>

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca || zamów >> 

Przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki złożyć wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, może pracodawca. Żeby starać się o zezwolenie, przede wszystkim musi mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania, na terytorium tego województwa. Dlatego, żeby zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia, trzeba sprawdź jakie wojewódzkie zezwolenie potrzebujesz. W związku z tym, warto zapoznać się jakie są rodzaje zezwoleń na pracę >>

Zezwolenie na pracę Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest rodzajem zezwolenia na pobyt czasowy, skierowanym do cudzoziemców. Przede wszystkim dotyczy tych, którzy przebywają na terytorium Polski w związku z zamiarem wykonywania pracy. Legalizacja pobytu i pracy w ramach jednej procedury wydaje się korzystniejsza, ponieważ daje możliwość ubiegania się o zezwolenie, które będzie uprawniało zarówno do pracy, jak i do pobytu w Polsce. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki może złożyć cudzoziemiec. Ubiegać się o zezwolenie na pobyt można pod warunkiem, jeżeli cudzoziemiec ma miejsce zamieszkania na terytorium tego województwa.

Zezwolenie na pobyt - Karta pobytu Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Karta pobytu czasowego || zamów >> 

Na koniec trzeba pamiętać o obowiązkach pracodawcy przy zatrudnieniu cudzoziemca. Po pierwsze pracodawca zobowiązany podpisać z nim umowę na warunkach określonych w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy. Po drugie przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów.

Przy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce mogą przydać się również dokumenty oraz usługi dodatkowe || sprawdź >>

 

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

 

Inne artykuły


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/roksi/domains/askor.waw.pl/public_html/wp-content/themes/luka/content-element.php on line 11